تهران ، جاده خاوران ، کیلومتر ۲۲ ، خاتون آباد ، خیابان کانال اب شمالی پلاک ۵۸

تلفن : ۴-۰۲۱۳۶۴۶۴۳۴۳ و ۷-۰۲۱۳۶۴۶۵۵۳۶